همکاری با ما و موقعیت های شغلی

همکاری با شما باعث افتخار مجموعه ما است

موقعیت شغلی که آباد برای شما فراهم کرده است. افتخار همکاری با شما برای آبد بسیار ارزشمند است اگر فکر می‌کنید جای شما در کنار ماخالیست حتما فرم را پر کنید.

موقعیت شغلی

ویژگی آبادی ها

برخی از مهم ترین ویژگی کارکنان مجموعه آباد
روحیه کار تیمی

روحیه کار تیمی

منظم و دقیق

منظم و دقیق

نتیجه گرا و ساختارمند

نتیجه گرا و ساختارمند

اشتیاق به یادگیری

اشتیاق به یادگیری

فرم همکاری با ما

مشتاق همکاری با شما هستیم

برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.

بعد از تکمیل فرم، همکاران در صورت لزوم با شما تماس خواهند گرفت