همکاری با ما و موقعیت های شغلی

همکاری با شما باعث افتخار مجموعه ما است

جهت همکاری با آژانس تبلیغاتی آباد شرایط زیر را مطالعه نموده و در صورت علاقه مندی فرم های مربوطه را پر نمایید.

همکاری با کانون تبلیغاتی آباد

ویژگی آبادی ها

برخی از مهم ترین ویژگی کارکنان مجموعه آباد
روحیه کار تیمی

روحیه کار تیمی

منظم و دقیق

منظم و دقیق

نتیجه گرا و ساختارمند

نتیجه گرا و ساختارمند

اشتیاق به یادگیری

اشتیاق به یادگیری

فرم همکاری با ما

مشتاق همکاری با شما هستیم

برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.

بعد از تکمیل فرم، همکاران در صورت لزوم با شما تماس خواهند گرفت