سالن زیبایی ات رو خودت مدیریت کن...

دوره مدیریت کسب و کار سالن های زیبایی (MBA) به منظور افزایش دانش و مهارت های مدیریتی برگزار می شود. در پایان دوره نیز مدرکی معادل کارشناسی ارشد این رشته را کسب خواهید کرد.

برای شرکت در این دوره و دریافت 10 درصد تخفیف فرم زیر را پر کنید.

کسب و کار سالن های زیبایی

مدیریت موفق

مشاوره مناسب

پیشبرد کسب و کار

افزایش درآمد

سالن زیبایی

مدیریت حساب، پرداخت قبض، سفارش بسته و ...

مدیریت کسب و کار کانون تبلیغاتی آباد